Sjølinjen Tidslinjen

a collaborative artistic reseach project involving the artists Espen Sommer Eide, Cecilia Jonsson, Signe Lidén, Ellen Røed and Rune Søchting.
Research trip I: Mandø, Vadehavet, Denmark, August 2017. Supported by Nordic Culture Point.

Projektet Sjölinjen Tidslinjen undersøger forholdet mellem instrument og sted. Med udgangspunkt i en udvalgt lokalitet undersøger projektet spørgsmålet om hvordan et sted ”taler” idet det aktiveres, mappes eller undersøges ved hjælp af et særligt instrument. Instrument tænkes her bredt og kan forstås som et måleinstrument, der fungerer som en unik prisme hvorigennem aspekter af et sted fremkaldes og bliver synlige. Det kan også forstås metaforisk som et musikalsk instrument, der i og med det spilles fremkalder resonanser, der er unikke for et givent klangligt miljø. Et instrument underforstår en særlig teknologi. Samtidig indebærer det også en bestemt performativ praksis hvorigennem teknologien sættes i spil i forhold til et specifikt miljø. Projektet undersøger hvordan miljøet svarer.

I projektet Sjölinjen Tidslinjen skabes et rum for en kunstnerisk undersøgelse af den spænding, der eksisterer imellem det valgte instrument og så et potentiale, der er med til at definere en specifikt lokalitets egenart, fx en by, en ø. I kraft af instrumentet aktiveres dette potentiale. Valget af specifikt instrument som indgår i projektet vil være en central del af udviklingen af projektet. Undersøgelsen kan således involvere et bevidst arbejde et eksisterende instrument og instrumentel praksis – men undersøgelsen kan også involvere et design af et nyt instrument, udviklet og tilpasset til den enkelte lokation.

I valget af lokalitet der er genstand for arbejdet har vi fokuseret på steder, der har en iøjnefaldende dynamik, som kan fungere som startpunkt for det kunstneriske arbejde. Som første lokalitet har vi valgt Mandø beliggende i vadehavet. I kraft af tidevandet skabes et unikt økologisk miljø og øen defineres i kraft den stadige stigende og faldende vandstand. De forskellige greb som projektet sætter i spil vil dog være unikke for hver enkelt deltager. Projektets overordnede ramme fungerer som mødested og muligt kunstnerisk dialogrum mellem 5 deltagende kunstnere og deres respektive praksisformer. Endvidere fungerer projektets ramme som udgangspunkt for en undersøgelse af en kollektiv produktionsform.

Selve undersøgelsen udfoldes over tid og involverer både research hvor lokalitetens undersøges hvilket danner baggrund for valg og udvikling af instrument og teknik, samt for udfoldning af undersøgelsen. Denne proces har som centralt element dialogen mellem forventninger, det forestillede rum, de eksisterende fiktioner, der eksisterer før og så det som bliver fremkaldt igennem instrumentet og evt. de nye fortællinger og forestillinger, som bliver mulige.